top of page
Amstel River 3.jpg

להרשמה לקורסים הקרובים ולפרטים על קורסים מותאמים אישית

 • למי מיועדים הקורסים והשעורים? 

  • ארגונים המנהלים עסקים בינלאומיים​.

  • אנשים פרטיים המבקשים לשפר מיומנויות עסקיות, משפטיות או פיננסיות באנגלית.

  • כל אדם או ארגון המבקש לשפר תקשורת בארגון, עסקים או לימודים.

 • תקשורת בין עסקים מבוססת על שפה ועל תרבות - והעמקת הידע וההבנה של השפה המקובלת והתרבות הרלוונטית (אירופה או ארה"ב מול ישראל למשל) יכולה לתרום לשיפור לא רק של האוירה אלא גם שיפור ממשי של התוצאות העסקיות.

 • לשיפור יכולות העובדים והמנהלים באנגלית, מדוברת וכתובה, לדיוק וליכולת להתבטא במגוון רחב של נושאים תוך שימוש במונחים המקובלים ובשפה עשירה, יש השפעה קריטית גם על בטחון העובדים בהתנהלות מול לקוחות, ספקים ושותפים ובסופו של דבר גם על ההישגים שהם יצליחו להגיע אליהם ועל התקדמות העסק.

 • שעורים פרטיים וקורסים קבוצתיים כלליים או מותאמים אישית, יכולים כולם לסייע לארגון, לעובדים, לסטודנטים ולאנשים פרטיים לעשות קפיצה משמעותית ביכולות תקשורת, משא ומתן, הצגת נושא ועוד ולקדם את מטרותיהם. 

 • מנהל לקוחות הנדרש לנהל משא ומתן על חוזים, מנהלים בכירים המציגים למשקיעים או סטודנט למשפטים המעוניין לשפר הישגיו במשפט בינלאומי, יפיקו כולם תועלת משיפור השפה ודיוק התקשורת.

 • בנוסף לקורסים השוטפים אליהם ניתן להצטרף - בהתאם לתאריכים המפורסמים באתר, אנו מתאימים לכל עסק שעורים פרטיים, קורסים והכנה לנושאים ספציפיים בהתאם לצרכי הארגון.

bottom of page