top of page
Butterfly.jpg

לקביעת שעור פרטי לנסיון (ללא תשלום וללא התחייבות) או להרשמה לקורסים הקרובים 

 • שעורים פרטיים ניתנים אחד-על-אחד מול התלמיד –

  • אנשים המעוניינים לשפר את השפה לקראת מעבר לחו"ל, לקראת פגישות עסקיות חשובות או לשיפור הבטחון בשפה.

  • עובדים בעסקים שונים המקיימים קשרים בינלאומיים שונים, תקשורת עם דירקטורים בחו"ל, מנהלים משא ומתן עם לקוחות מעבר לים, התכתבויות ושיחות זום, מצגות ועוד – וזקוקים לשיפור השפה לשימוש אופטימלי המביא בסופו של דבר גם לשיפור הביצועים העסקיים.

  • הכנה קצרת מועד לנושא ספציפי – הכנה לראיון עבודה, כתיבת בקשה למענק לעסק, פגישה עם משקיעים, מצגת, משא ומתן ספציפי, שיחת טלפון או ישיבה באתר הלקוח – בשעורים כאלה אנו מתמקדים בנושא המסוים, משפרים את החומרים הכתובים, מתאמנים על שיחה על פי הצורך ומעניקים כלים להתקדם בביטחון ובצורה מדויקת לפי הנושא הספציפי.   

 • יתרונות שעורים פרטיים –

  • בשיעור פרטי, מהלך השעור נקבע באופן ספציפי מאוד לפי צרכי התלמיד.

  • השיעור הפרטי מאפשר לתלמיד לקבל מענה שלם ומקיף לכל היבטי השפה – כתיבה, קריאה, דיבור והאזנה – ולהשלים פערים שונים.

  • שיעור פרטי מאפשר גם לביישנים יותר לחזק את הבטחון ולהתקדם מאוד בשפה, כך שהשפה לא תהווה מכשול בתקשורת אישית או עסקית בשום מקרה.

 • במקרים רבים, משתתפים בשיעורים פרטיים יוכלו להפיק תועלת מהשתתפות בשעורים קבוצתיים מדי פעם, כדי לבחון את ההתקדמות שהשיגו דרך השעורים הפרטיים בתוך קבוצה – שהיא עדיין סביבה לימודית נעימה, המאפשרת משחק תפקידים, קבלת ביקורת בונה והתקדמות בתקשורת.

bottom of page