top of page
Panoramic garden 1.jpg

להרשמה  לקורסים הבאים ולפרטים על קורסים מותאמים אישית

הקורסים הבאים

אנגלית עסקית ומשפטית - קורס בוקר

התחלה: יום שלישי 19.7.2022 10:00-11:00

מספר שעורים: 10 

מחיר למשתתף: 1500 ש"ח (לעשרה שעורים) 

מספר משתתפים מוגבל ל- 6

אנגלית עסקית ומשפטית - קורס ערב

התחלה: יום רביעי 20.7.2022 19:00-20:00 

מספר שעורים: 10

מחיר למשתתף: 1500 ש"ח  (לעשרה שעורים)

מספר משתתפים מוגבל ל - 6

קורס עברית למתחילים - קורס ערב

התחלה: יום חמישי 21.7.2022 19:00-20:00

מספר שעורים: 10

מחיר למשתתף: 1500 ש"ח (לעשרה שעורים)

מספר משתתפים מוגבל ל-6

השעורים יכללו תרגול, דוגמאות, הנחיה ולימוד מקרים אמיתיים תוך התאמה למשתתפים. 

לפרטים נוספים והרשמה צרו קשר.

bottom of page