top of page
Ducklings.jpg

​להרשמה לקורסים הקרובים ולפרטים על קורסים מותאמים אישית

 • הקורסים הקבוצתיים מתקיימים בקבוצות קטנות ומאפשרים יחס אישי לכל משתתף. 

 • ניתן להרשם לקורס קבוצתי המפורסם באתר או לתאם קורס מותאם אישית לארגון, לעסק או לקבוצה.

 • בקורס יילמדו ויתורגלו נושאים שונים כגון: התכתבות מקצועית, ניהול משא ומתן, שיחת טלפון, פגישה, מצגת כמו גם הבדלים בין תרבויות עסקיות שונות והשלכותיהן על הארגון ועסקיו - בכל אחד מהנושאים יינתנו תרגילים והלימוד מתקדם משבוע לשבוע כשכל שבוע יוקדש לנושא מרכזי. 

 • יתרונות הקורס הקבוצתי -

  • יינתן מקום לדיון בין המשתתפים כך שתתאפשר הפריה הדדית ולימוד זה מזה בהנחיית המרצה. 

  • ניתוחי מקרים ומשחק תפקידים - בקבוצה ניתן לגוון בסוגי המקרים וללמוד סגנונות שונים - כך גם ניתן להגיע למקרים רבים יותר.

  • בקבוצות המשלבות משתתפים מתחומים שונים - פרטיים ועסקיים - ניתנת הזדמנות להעשיר עוד יותר את השפה וללמוד על תחומים שונים בשוק - הכל כמובן תוך שמירה על כללי הסודיות והאתיקה.

  • בקבוצות המותאמות לעסק ספציפי - יוכלו המשתתפים לחלוק נושאים רלוונטיים לעסק, לשתף בין המחלקות וכיוב' - הכל על פי תיאום מראש עם העסק ועם הגופים המזמינים את הקורס בתוך העסק.

bottom of page